Urządźmy się mądrze
W województwie śląskim jest realizowany projekt systemowy "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013. Miasto Siemianowice Śląskie jest jednym z 31 Partnerów przedsięwzięcia na szczeblu lokalnym. Liderem projektu jest Województwo Śląskie, którego zadania wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" jest współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi około 70 789 311,10 zł, natomiast Miasto Siemianowice na wykonanie zadań budżetowych Partnera otrzyma dofinansowanie w wysokości 727 182,46 zł.


Szczegółowe informacje o realizacji projektu w regionie można uzyskać na stronie internetowej: http://mamzawod-mamprace.slaskie.pl
http://www.e-zawodowcy.eu
http://www.puls.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=8&nid=11639