Urządźmy się mądrze
Uczestnicy (grupa docelowa)

Projekt jest adresowany do uczniów i uczennic szkół biorących udział w projekcie z: I i II klas 2 - letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych, I, II i III klas 3 - letnich Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz I, II, III i IV klas Techników kształcących w regionie śląskim w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS).

W przedmiotowym projekcie uczestniczą trzy siemianowickie szkoły ponadgimnazjalne:
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych,
- Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito"
- Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM".