Urządźmy się mądrze
Dokumenty do pobrania

» Regulamin rekrutacji uczestnictwa w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego

Rekrutacja: Inne dokumenty projektowe dostępne na stronie internetowej: http://www.e-zawodowcy.eu