Urządźmy się mądrze
Formy wsparcia kierowane do uczestników

I ETAP PROJEKTU

1. Grupowe doradztwo zawodowe - mające na celu zdiagnozowanie problemów młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, umiejętności skutecznego poszukiwania pracy i bycia aktywnym na rynku pracy,

II ETAP PROJEKTU
2. Indywidualne doradztwo zawodowe - mające charakter bezpośredniej rozmowy konsultanta zawodowego z uczniem, w konsekwencji prowadzące do utworzenia Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego uczestnika projektu. Na podstawie diagnozy uczestnik zostanie skierowany na właściwe pod względem własnych potrzeb formy pakietu wsparcia.

3. Realizacja pakietu wsparcia projektu:
a. kursy/kursy certyfikowane umożliwiające zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększające szansę na zatrudnienie - m.in. będą realizowane: kurs prawa jazdy kat. B, kurs kosmetyczki z elementami wizażu wraz z obsługą kasy fiskalnej, kurs podstawowy spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG 135), kurs certyfikowany grafiki komputerowej (Adobe Photoshop + Adobe Illustrator) z elementami DTP - DeskTopPublishing , obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator CNC1, szkolenie SEP do 1 kV z pomiarami i aparaturą pomiarową, kurs ECDL Core (7 modułów), kurs operatora wózka widłowego, kurs języka angielskiego w zawodzie, kurs barmana, baristy wraz z obsługą kasy fiskalnej.
b. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne/ pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ucznia - np. projektowanie stron internetowych, warsztaty z obróbki cyfrowej materiałów multimedialnych z elementami fotografii, warsztaty z dekoracji potraw, warsztaty baristyczne.
c. zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze mające na celu wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie trwania procesu kształcenia zawodowego - z języka angielskiego, z matematyki.
d. praktyki/ staże zawodowe uzupełniające praktyczną wiedzę uczniów, uprawniające do zdobycia kompetencji zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej - zorganizowane w zależności od kierunku kształcenia i potrzeb szkół.

4. Przeprowadzenie wizyt studyjnych u pracodawców.

5. Realizacja kursu platformy e- learningowej.
Dodatkowo szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Natomiast w technikach zostaną doposażone pracownie praktycznej nauki zawodów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego.