Urządźmy się mądrze
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Informacje o udzielonych zamówieniach publicznych na bieżąco są dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie pod adresem internetowym:
http://eurzad.um.siemianowice.pl/zamowienia.seam?trejId=357

Zakończono procedurę przeprowadzania i udzielania zamówień publicznych.