Urządźmy się mądrze
Lokalne Biuro Projektu:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Wydział Audytu i Kontroli
Referat Obsługi Programów Pomocowych
ul. Michałkowicka 105
41-103 Siemianowice Śląskie
Tel.: (48) 32 760 54 22
Tel./Fax: (48) 32 760 54 70
adres email: ak-pp@um.siemianowice.pl
adres internetowy strony projektu: www.mamzawodmamprace.siemianowice.pl
osoby do kontaktu: Wojciech Smętek, Joanna Bartusz

Szkoły uczestniczące w projekcie:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych
ul. Myśliwiecka 6
41-100 Siemianowice Śląskie
Tel.: (48) 32 22 01 542 lub 32 22 01 543
Fax.: (48) 32 22 01 366
adres email: zss.siem@op.pl
adres internetowy szkoły: www.zsspe.mmj.pl
osoba do kontaktu: Bożena Kruszyna

Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito"
ul. Matejki 5
41-100 Siemianowice Śląskie
Tel./ Fax: (48) 32 22 00 691
adres email: cogito@poczta.onet.eu
adres internetowy szkoły: www.zsp-cogito.pl
osoba do kontaktu: Ilona Moś, Damian Królikowski

Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM".
ul. Katowicka 1
41-100 Siemianowice Śląskie
Tel./ Fax: (48) 32 22 90 914 lub 32 22 90 892
adres email: meritum@zstiomeritum.edu.pl
adres internetowy szkoły: www.zstiomeritum.edu.pl
osoba do kontaktu: Wiesław Tomaszewski


Lider Projektu:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Siedziba - ul. Dąbrowskiego 23, Katowice
Poczta - ul. Ligonia 46, Katowice
Koordynator Zespołu Projektu: Lucyna Borowiecka- Kłapacz
Telefon: (48) 32 77 40 990
adres email: lborowiecka-klapacz@slaskie.pl
adres projektu: http://www.e-zawodowcy.eu